სარჩევი

№2 (12) 2022

ᲥᲐᲚᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ
WOMEN AND ARTS

ხელოვნებისა
და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული

International Journal of Arts
And Media Researches

ვრცლდ / read more…

ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES

მსახიობი ქალები მუდმივმოქმედი პროფესიული თეატრის სათავეებთან/Georgian Actresses at the Origins of Permanent Professional Theatre

მაია კიკნაძე
მსახიობი ქალები მუდმივმოქმედი პროფესიული თეატრის სათავეებთან

Maia Kiknadze
Georgian Actresses at the Origins of Permanent Professional Theatre

საბავშვო თეატრი შვედეთში: „უნგა კლარა“ და სუსანე ოსტენი (მეოცე საუკუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე)/Theatre for Young Audience: Unga Klara and Suzanne Osten

ანა მირიანაშვილი
საბავშვო თეატრი შვედეთში: „უნგა კლარა“ და სუსანე ოსტენი (მეოცე საუკუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე)

Ana Mirianashvili
საბავშვო თეატრი შვედეთში: „უნგა კლარა“ და სუსანე ოსტენი (მეოცე საუკუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე)

ქალები პრობლემების პირისპირ (უახლესი ქართული თეატრის ორი სპექტაკლის მაგალითზე)/Women Against Problems (On the Example of Two Performances in Contemporary Georgian Theater)

ლაშა ჩხარტიშვილი
ქალი, საზოგადოება, ტროელი ქალები, ლისისტრატე, დათა თავაძე, დავით საყვარელიძე

Lasha Chkhartishvili
Women Against Problems (On the Example of Two Performances in Contemporary Georgian Theater)

ქალი და სათეატრო ხელოვნება(ნინო ხარატიშვილის რომანის „მერვე სიცოცხლე (ბრილკას)“ სასცენო ადაპტაცია ჰამბურგის „თალიას“ თეატრის სცენაზე)/Women and the Theatrical Art (Nino Kharatishvili’s Novel “The Eighth Life” [For Brilka] on the Stage of the Thalia Theater in Hamburg)

თამარ ცაგარელი
ქალი და სათეატრო ხელოვნება(ნინო ხარატიშვილის რომანის „მერვე სიცოცხლე (ბრილკას)“ სასცენო ადაპტაცია ჰამბურგის „თალიას“ თეატრის სცენაზე)

Tamar Tsagareli
Women and the Theatrical Art (Nino Kharatishvili’s Novel “The Eighth Life” [For Brilka] on the Stage of the Thalia Theater in Hamburg)

ქალი, როგორც ინსპირაციის წყარო (ჰენრიკ იბსენის პიესის „თოჯინების სახლი“ მაგალითზე)/Woman as a Source of Inspiration (On the Example of Henrik Ibsen’s Play “A Doll’s House”)

ივანე ხუციშვილი
ქალი, როგორც ინსპირაციის წყარო (ჰენრიკ იბსენის პიესის „თოჯინების სახლი“ მაგალითზე)ი

Ivane Khutsishvili
Woman as a Source of Inspiration (On the Example of Henrik Ibsen’s Play “A Doll’s House”)

ᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIES

ქალები თანამედროვე ქართულ კინოში: ეკრანზე და ეკრანს მიღმა/Women in modern georgian cinema: On screen and beyond

თამთა თურმანიძე
ქალები თანამედროვე ქართულ კინოში: ეკრანზე და ეკრანს მიღმა

Tamta Turmanidze
Women in modern georgian cinema: On screen and beyond

რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ქართული კინო და რეალობა – ქალის კულტი, თუ ქალის ტვირთი/Several Burdensome Circumstances Georgian Cinema and Reality—Woman’s Cult Or Woman’s Burden?

ლელა ოჩიაური
რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ქართული კინო და რეალობა – ქალის კულტი, თუ ქალის ტვირთი

Lela Ochiauri
Several Burdensome Circumstances Georgian Cinema and Reality—Woman’s Cult Or Woman’s Burden?

კლუიზა დე ვილმორენის რომანი „მადამ დე…“ და მისი ორი კინოადაპტაციის კომპარატისტული ანალიზი/The Novel „Madame De. “ By Louise De Vilmorin and the Comparative Study of Its Two Movie- Adaptations

მანანა პაიჭაძე
კლუიზა დე ვილმორენის რომანი „მადამ დე…“ და მისი ორი კინოადაპტაციის კომპარატისტული ანალიზი

Manana Paitchadze
The Novel „Madame De. “ By Louise De Vilmorin and the Comparative Study of Its Two Movie- Adaptations

შეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში/Sworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema

მარიან ცუცუი
შეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში

Marian Țuțui
Sworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema

ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     ART STUDIES

მხატვარ დარეჯან ძნელაძის საარქივო დოკუმენტებით გაცხადებული საბჭოთა ეპოქის მარკერები/Soviet-Era Markers Reflected in Artist Darejan Dzneladze’s Archival Documents

ირინე აბესაძე
მხატვარ ქალთა ბრიგადები, სცენოგრაფია, ზაქარია ფალიაშვილის „დაისი“ და „ლატავრა“, სერგო ჭელიძე (რეჟისორი), გიორგი გაბუნია (რეჟისორი), თამარ აბაკელია, მოსკოვი

Irine Abesadze
Soviet-Era Markers Reflected in Artist Darejan Dzneladze’s Archival Documents

მოდერნისტული ტენდენციები ემა ლალაევა-ედიბერიძის შემოქმედებაში/Modernist Trends in Emma Lalaeva- Ediberidze’s Oeuvre

რუსუდან დოლიძე
მოდერნისტული ტენდენციები ემა ლალაევა-ედიბერიძის შემოქმედებაში

Rusudan Dolidze
Modernist Trends in Emma Lalaeva- Ediberidze’s Oeuvre

კურატორ ალენა რუსაკევიჩის თანამედროვე ხელოვნების კვლევითი პროექტები/Contemporary Art Research Projects of the Curator Alena Rusakevich

ეკატერინა კენიგსბერგი
კურატორ ალენა რუსაკევიჩის თანამედროვე ხელოვნების კვლევითი პროექტები

Ekaterina Kenigsberg
Contemporary Art Research Projects of the Curator Alena Rusakevich

ქალთა გამოსახულებები ადრექრისტიანულ ქართულ ვიზუალურ სისტემაში: კატაულას ქვაჯვარას რელიეფები/Images of Women in the Early Christian Georgian Visual System: Reliefs of the Kataula Stone Cross

კიტი მაჩაბელი
ქალთა გამოსახულებები ადრექრისტიანულ ქართულ ვიზუალურ სისტემაში: კატაულას ქვაჯვარას რელიეფები

Kitty Machabeli
Images of Women in the Early Christian Georgian Visual System: Reliefs of the Kataula Stone Cross

თანამედროვე რაკურსი: ქალი-შემოქმედი (ანუ – პენელოპე, ნუ არღვევ, მოქსოვე!)/Modern Perspective: Woman Creator (Or „Penelope, Do Not Undo the Work, Weave!”)

რუსუდან მირცხულავა
თანამედროვე რაკურსი: ქალი-შემოქმედი (ანუ – პენელოპე, ნუ არღვევ, მოქსოვე!)

Rusudan Mirtskhulava
Modern Perspective: Woman Creator (Or „Penelope, Do Not Undo the Work, Weave!”)

XXI საუკუნის დასაწყისის რამდენიმე ეკლესიის მოხატულობის შესახებ (მადონა ლანჩავასა და თამარ გოჩიაშვილის მხატვრობის აგალითზე)/On the Paintings of Several Churches in the Beginning of the 21st Century (On the Example of Madona Lanchava and Tamar Gochiashvili’s Paintings)

ლალი ოსეფაშვილი
XXI საუკუნის დასაწყისის რამდენიმე ეკლესიის მოხატულობის შესახებ (მადონა ლანჩავასა და თამარ გოჩიაშვილის მხატვრობის აგალითზე)

Lali Osepashvili
On the Paintings of Several Churches in the Beginning of the 21st Century (On the Example of Madona Lanchava and Tamar Gochiashvili’s Paintings)

თამარ აბაკელიას შემოქმედების საწყისი ეტაპის დახასიათება მოქანდაკის სადღიურო ჩანაწერების მიხედვით/Characterization of the Initial Stage in Tamar Abakelia’s Work According to the Sculptor’s Diary

სოფიო პაპინაშვილი
თამარ აბაკელიას შემოქმედების საწყისი ეტაპის დახასიათება მოქანდაკის სადღიურო ჩანაწერების მიხედვით

Sopio Papinashvili
Characterization of the Initial Stage in Tamar Abakelia’s Work According to the Sculptor’s Diary

სექსუალურნი და ურცხვნი: ქალების ემანსიპაცია და „დემონური ქალურობა“ მოდერნისტულ ფერწერაში/They Were Sexy and Shameless: Women’s Emancipation and “Demonic Femininity” in Painting of the Modern

ვიქტორია სუკოვატა
სექსუალურნი და ურცხვნი: ქალების ემანსიპაცია და „დემონური ქალურობა“ მოდერნისტულ ფერწერაში

Viktoriya Sukovata
They Were Sexy and Shameless: Women’s Emancipation and “Demonic Femininity” in Painting of the Modern

დიდი მარტოობა, როგორც პრივილეგია – ხელოვანი ქალები: ისტორიაში მოპოვებული მთავარი როლი/Grand Solitude As A Privilege – Women in Art History: Claiming Their Place Through Personal Strength and Courage

ნათია წულუკიძე
დიდი მარტოობა, როგორც პრივილეგია – ხელოვანი ქალები: ისტორიაში მოპოვებული მთავარი როლი

Natia Tsulukidze
Grand Solitude As A Privilege – Women in Art History: Claiming Their Place Through Personal Strength and Courage

ᲥᲝᲠᲔᲝᲚᲝᲒᲘᲐ    CHOREOLOGY

ქალთა ემანსიპაციის შედეგები საცეკვაო ხელოვნებაში და ცეკვით დარღვეული საზღვრები/Consequences of Women’s Emancipation in Dance Art and Broken Boundaries

ხათუნა დამჩიძე
ქალთა ემანსიპაციის შედეგები საცეკვაო ხელოვნებაში და ცეკვით დარღვეული საზღვრები

Khatuna Damchidze
Consequences of Women’s Emancipation in Dance Art and Broken Boundaries

ცეკვა „სამაიას“ ისტორიულ-გენდერული ტრანსფორმაციის საკითხისათვის/On the Issue of Historical-Gender Transformation of Samaia Dance

ანანო სამსონაძე
ცეკვა „სამაიას“ ისტორიულ-გენდერული ტრანსფორმაციის საკითხისათვის

Anano Samsonadze
On the Issue of Historical-Gender Transformation of Samaia Dance

ᲛᲣᲡᲘᲙᲝᲚᲝᲒᲘᲐ    MUSICOLOGY

ქართული მუსიკის კვლევის რაკურსები დოდო გოგუას სამეცნიერო შრომებში/Different Angles On Georgian Music Research in Dodo Gogua’s Scientific Works

გვანცა ღვინჯილია
ქართული მუსიკის კვლევის რაკურსები დოდო გოგუას სამეცნიერო შრომებში

Gvantsa Ghvinjilia
Different Angles On Georgian Music Research in Dodo Gogua’s Scientific Works

ქართველი ქალების ადგილი და როლი საეკლესიო გალობის ისტორიაში/Georgian Women’s Role in the History of Georgian Chanting Tradition

თამარ ჩხეიძე
ქართველი ქალების ადგილი და როლი საეკლესიო გალობის ისტორიაში

Tamar Chkheidze
Georgian Women’s Role in the History of Georgian Chanting Tradition

ოლღა ბახუტაშვილი-შულგინა და მისი ადგილი ქართული მუსიკის ისტორიაში/Olga Bakhutashvili-Shulgina and Her Place in the History of Georgian Music

თამარ წულუკიძე
ოლღა ბახუტაშვილი-შულგინა და მისი ადგილი ქართული მუსიკის ისტორიაში

Tamar Tsulukidze
Olga Bakhutashvili-Shulgina and Her Place in the History of Georgian Music

ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲔᲑᲘ    MEDIA RESEARCHES

ბრენდული მედიის ეკოსისტემის როლი კომპანიის საიმიჯო კაპიტალის შექმნაში კომპანია Chanel-ის მაგალითზეThe Role of the Brand Media Ecosystem in Creating a Company’s Image Capital Exemplified By the Company Chanel

თეა სხიერელი
რენდული მედიის ეკოსისტემის როლი კომპანიის საიმიჯო კაპიტალის შექმნაში კომპანია Chanel-ის მაგალითზე

Tea Skhiereli
The Role of the Brand Media Ecosystem in Creating a Company’s Image Capital Exemplified By the Company Chanel