სარჩევი

№1 (11) 2021

ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔᲝᲑᲐ
ART AND MODERNITY

ხელოვნებისა
და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული

International Journal of Arts
And Media Researches

ვრცლად / read more…

ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES

სათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“/The Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the Theatrical Critics”

მაია კიკნაძე
სათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“

Maia Kiknadze
The Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the Theatrical Critics”

მსოფლიო თეატრის სწავლების გზები თანამედროვე მოცემულობის გათვალისწინებით/Approaches to Teaching World Theater: Considering Modernity

მარიკა მამაცაშვილი
მსოფლიო თეატრის სწავლების გზები თანამედროვე მოცემულობის გათვალისწინებით

Marika Mamatsashvili
Approaches to Teaching World Theater: Considering Modernity

თანამედროვე თეატრის უახლესი გამოწვევების რამდენიმე ასპექტი ტექნიკური პროგრესის პირობებში/Some Aspects of the Latest Challenges of Contemporary Theater in Terms of Technical Progress

ლაშა ჩხარტიშვილი
თანამედროვე თეატრის უახლესი გამოწვევების რამდენიმე ასპექტი ტექნიკური პროგრესის პირობებში

Lasha Chkhartishvili
Some Aspects of the Latest Challenges of Contemporary Theater in Terms of Technical Progress

ᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIES

თანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები/Contemporary Historical Film: Problems, Trends, Features

ზვიად დოლიძე
თანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები

Zviad Dolidze
Contemporary Historical Film: Problems, Trends, Features

მოდერნისტული კონცეფციების ტრანსფორმაციები ბულგარულ ანიმაციაში /Transformations of Modernistic Concepts in Bulgarian Animation

ნადეჟდა მარინჩევსკა
მოდერნისტული კონცეფციების ტრანსფორმაციები ბულგარულ ანიმაციაში

Nadezhda Marinchevska
Transformations of Modernistic Concepts in Bulgarian Animation

სისასტიკე და შემწყნარებლობა ქართული კინოს „ახალი ტალღის“ ობიექტივში/Cruelty and Tolerance Through the Lens of New Wave of Georgian Cinema

ლელა ოჩიაური
სისასტიკე და შემწყნარებლობა ქართული კინოს „ახალი ტალღის“ ობიექტივში

Lela Ochiauri
Cruelty and Tolerance Through the Lens of New Wave of Georgian Cinema

რუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის /Four Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity

მარიან ცუცუი
რუმინელი კინემატოგრაფისტების ოთხი ადრეული ღვაწლი თანამედროვეობისთვის

Marian Țuțui
Four Early Contributions of Romanian Filmmakers to Modernity

„სიმინდის კუნძული“ თანამედროვე კინოს „ნელ ლანდშაფტზე“/“Corn Island” On the “Slow Landscape” of Modern Cinema

თეო ხატიაშვილი
„სიმინდის კუნძული“ თანამედროვე კინოს „ნელ ლანდშაფტზე“

Theo Khatiashvili
“Corn Island” On the “Slow Landscape” of Modern Cinema

ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     ART STUDIES

1990-2010-იან წლების ბელარუსის მხატვრული ფოტოგრაფიის ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევის ასპექტები და კონტექსტები/Art History Aspects and Contexts of Studying Art Photography of Belarus of the 1990s-2010s

მიხაილ ბარაზნა
1990-2010-იან წლების ბელარუსის მხატვრული ფოტოგრაფიის ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევის ასპექტები და კონტექსტები

Mikhail Barazna
Art History Aspects and Contexts of Studying Art Photography of Belarus of the 1990s-2010s

საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში/ Georgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism

ნატო გენგიური
საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში

Nato Gengiuri
Georgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism

შემოქმედებითი და კურატორული სტრატეგიები თანამედროვე ბელარუსში/Creative and Curatorial Strategies of Modern Belarus

ეკატერინა კენიგსბერგი
შემოქმედებითი და კურატორული სტრატეგიები თანამედროვე ბელარუსში

Ekaterina Kenigsberg
Creative and Curatorial Strategies of Modern Belarus

სიმბოლისტური ტენდენციები 1920-იანი წლების ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში/Symbolist Trends in the Georgian Modernist Art of the 1920s Georgian Modernism

ცისია კილაძე
სიმბოლისტური ტენდენციები 1920-იანი წლების ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში

Tsisia Kiladze
Symbolist Trends in the Georgian Modernist Art of the 1920s Georgian Modernism

გიორგი სესიაშვილის ევროპული სამხატვრო გამოცდილება და თბილისის სამხატვრო აკადემიაში სწავლის პერიოდი/Giorgi Sesiashvili’s European Art Experience and His Years At the Tbilisi Academy of Fine Arts

სოფიო პაპინაშვილი
გიორგი სესიაშვილის ევროპული სამხატვრო გამოცდილება და თბილისის სამხატვრო აკადემიაში სწავლის პერიოდი

Sopio Papinashvili
Giorgi Sesiashvili’s European Art Experience and His Years At the Tbilisi Academy of Fine Arts

ვილჰელმ კოტარბინსკი – უკრაინული მოდერნის დავიწყებული გენიოსი/Wilhelm Kotarbinski, the Forgotten Genius of Ukrainian Modern

ვიქტორია სუკოვატაია
ვილჰელმ კოტარბინსკი – უკრაინული მოდერნის დავიწყებული გენიოსი

Viktoriya Sukovata
Wilhelm Kotarbinski, the Forgotten Genius of Ukrainian Modern

შემოქმედებითი და არქიტექტურული პასუხი კლიმატურ ცვლილებებზე/Artistic and Architectural Responses to Climate Change

ქრისტიან ფრაიგანგი
შემოქმედებითი და არქიტექტურული პასუხი კლიმატურ ცვლილებებზე

Christian Freigang
Artistic and Architectural Responses to Climate Change

მორალური ვალდებულება და ეთიკური ღირებულება ვიზუალურ ჟურნალისტიკაში/Moral Obligation and Ethical Values in Visual Journalism

ნათია წულუკიძე
მორალური ვალდებულება და ეთიკური ღირებულება ვიზუალურ ჟურნალისტიკაში

Natia Tsulukidze
Moral Obligation and Ethical Values in Visual Journalism

ᲥᲝᲠᲔᲝᲚᲝᲒᲘᲐ    CHOREOLOGY

ᲛᲣᲡᲘᲙᲝᲚᲝᲒᲘᲐ    MUSICOLOGY

კომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი/Composer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point)

გვანცა ღვინჯილია
კომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი

Gvantsa Ghvinjilia
Composer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point)

მნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება/Mnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant

თამარ ჩხეიძე
მნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება

Tamar Chkheidze
Mnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant

ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲔᲑᲘ    MEDIA RESEARCHES

ხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში/Art and Digital Technologies As Tools of Communication With Audience in the Pandemic and Post-Pandemic Era

ნანა დოლიძე
ხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში

Nana Dolidze
Art and Digital Technologies As Tools of Communication With Audience in the Pandemic and Post-Pandemic Era

ბრენდული ფილმის როლი მარკეტინგულ კომუნიკაციებში/The Role of Branded Movies in Marketing Communications

თეა სხიერელი
ხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში

Thea Skhiereli
The Role of Branded Movies in Marketing Communications