თამარ ცაგარელი
XXI საუკუნის გამოწვევები სათეატრო ხელოვნებაში

Tamar Tsagareli
Challenges of the 21st Century in the Art of Theater