ქეთევან ოჩხიკიძე
„განკითხვის დღის“ პარადიგმა აღმოსავლეთ და დასავლეთქრისტიანული ტაძრების რელიეფურ ქანდაკებაში

Ketevan Ochkhikidze
The Judgement Day Paradigm in the Relief Sculpture of Eastern and Western Christian Churches