მაია კიკნაძე
რუსთაველის თეატრი სამამულო ომში (1941-1945)

Maia Kiknadze
Rustaveli Theatre during the Patriotic War (1941-1945)