ლელა ოჩიაური
რუსული ტერორი – საბჭოთა კავშირიდან „დონბასამდე“

Lela Ochiauri
Russian Terror from Soviet Union to “Donbass”