ანა კვინიკაძე
მე-20 საუკუნის ამერიკელი ქალი დრამატურგები

Ana Kvinikadze
20th Century American Women Playwrights