მარინე (მაკა) ვასაძე
მშვიდობისა და საკუთარი უფლებებისათვის მებრძოლი ქალები

Marine (Maka) Vasadze
Women Fighting for Peace and Their Rights