გვანცა ღვინჯილია
ქართული მუსიკის კვლევის რაკურსები დოდო გოგუას სამეცნიერო შრომებში

Gvantsa Ghvinjilia
Different Angles On Georgian Music Research in Dodo Gogua’s Scientific Works