მარიან ცუცუი
შეფიცული ქალწულები და ბიჭებად აღზრდილი მანდილოსნები ბალკანურ კინოში

Marian Țuțui
Sworn virgins and girls raised as boys In balkan cinema