სოფიო პაპინაშვილი
თამარ აბაკელიას შემოქმედების საწყისი ეტაპის დახასიათება მოქანდაკის სადღიურო ჩანაწერების მიხედვით

Sopio Papinashvili
Characterization of the Initial Stage in Tamar Abakelia’s Work According to the Sculptor’s Diary