ლალი ოსეფაშვილი
XXI საუკუნის დასაწყისის რამდენიმე ეკლესიის მოხატულობის შესახებ (მადონა ლანჩავასა და თამარ გოჩიაშვილის მხატვრობის აგალითზე)

Lali Osepashvili
On the Paintings of Several Churches in the Beginning of the 21st Century (On the Example of Madona Lanchava and Tamar Gochiashvili’s Paintings)