ეკატერინა კენიგსბერგი
კურატორ ალენა რუსაკევიჩის თანამედროვე ხელოვნების კვლევითი პროექტები

Ekaterina Kenigsberg
Contemporary Art Research Projects of the Curator Alena Rusakevich