რუსუდან დოლიძე
მოდერნისტული ტენდენციები ემა ლალაევა-ედიბერიძის შემოქმედებაში

Rusudan Dolidze
Modernist Trends in Emma Lalaeva- Ediberidze’s Oeuvre