ირმა დოლიძე
ირინა შტენბერგის სცენოგრაფიის შესახებ

Irma Dolidze
About Irina Stenberg’s Scenography