ნათია წულუკიძე
დიდი მარტოობა, როგორც პრივილეგია – ხელოვანი ქალები: ისტორიაში მოპოვებული მთავარი როლი

Natia Tsulukidze
Grand Solitude As A Privilege – Women in Art History: Claiming Their Place Through Personal Strength and Courage