გვანცა ღვინჯილია
კომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი

Gvantsa Ghvinjilia
Composer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point)