მარიან ცუცუი
უმჯობესია გქონდეს ცუდი იმიჯი თუ საერთოდ არ გქონდეს?

Marian Țuțui
Is It Better to Have a Bad Image than to Have No Image at All?