თამთა თურმანიძე
გლობალური კატასტროფების გამოძახილი კინემატოგრაფში

Tamta Turmanidze
Echoes of Global Disasters in Cinema