გიორგი ცქიტიშვილი
უბედურება, სახელად ომი

George Tskitishvili
Disaster called war