გიორგი ჩართოლანი
კულტურა ჰიბრიდული ომის მედიაპლატფორმაზე

George Chartolani
Culture on the Media Platform of Hybrid Warfare