ზვიად დოლიძე
ამერიკული კინო და პირველი მსოფლიო ომი

Zviad Dolidze
American Film and World War I