ანანო სამსონაძე
“Danse Macabre” – სიკვდილის ცეკვა

Anano Samsonadze
“Danse Macabre” – The Dance of Death