№3-13-2023

სარჩევი №3 (13) 2023 ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ ᲓᲐ ᲒᲚᲝᲑᲐᲚᲣᲠᲘ ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ CULTURE AND GLOBAL CHALLENGES ხელოვნებისა და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული International Journal of Arts And Media Researches ვრცლდ / read more… ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES...

№2 (12) 2022

სარჩევი №2 (12) 2022 ᲥᲐᲚᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐWOMEN AND ARTS ხელოვნებისადა მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული International Journal of ArtsAnd Media Researches ვრცლდ / read more… ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES მშვიდობისა და საკუთარი უფლებებისათვის მებრძოლი...

№1 (11) 2021

სარჩევი №1 (11) 2021 ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔᲝᲑᲐART AND MODERNITY ხელოვნებისადა მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული International Journal of ArtsAnd Media Researches ვრცლად / read more… ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES შექსპირის „ჰამლეტის” თანამედროვე...