მიხაილ ბარაზნა
1990-2010-იან წლების ბელარუსის მხატვრული ფოტოგრაფიის ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევის ასპექტები და კონტექსტები

Mikhail Barazna
Art History Aspects and Contexts of Studying Art Photography of Belarus of the 1990s-2010s