თამარ ჩხეიძე
ქართველი ქალების ადგილი და როლი საეკლესიო გალობის ისტორიაში

Tamar Chkheidze
Georgian Women’s Role in the History of Georgian Chanting Tradition