გიორგი ჩართოლანი
ქალი საქართველოს ტელევიზიაში

George Chartolani
Woman in Georgian TV