თამთა თურმანიძე
ქალები თანამედროვე ქართულ კინოში: ეკრანზე და ეკრანს მიღმა

Tamta Turmanidze
Women in modern georgian cinema: On screen and beyond