დილარა შომაევა
ფემინისტური კრიტიკის მეთოდების შესახებ საცეკვაო ხელოვნების ისტორიული ანალიზის კონტექსტში

Dilara Shomayeva
On the Methods of Feminist Criticism in the Historical Analysis of Dance