ირმა დოლიძე
უცნობი კოლექციის შესახებ

Irma Dolidze
On an Unknown Collection Collection of Sketches