თეო ხატიაშვილი
როგორ ყვებიან/წერენ ქალები ისტორიას?

Teo Khatiashvili
How do women tell/write (hi)story?