გუბაზ მეგრელიძე
რეპრესირებული ხელოვანი ქალები ქართულ თეატრში

Gubaz Megrelidze
Repressed Female Artists in Georgian Theater