ლელა ოჩიაური
რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ქართული კინო და რეალობა – ქალის კულტი, თუ ქალის ტვირთი

Lela Ochiauri
Several Burdensome Circumstances Georgian Cinema and Reality—Woman’s Cult Or Woman’s Burden?