თამარ წულუკიძე
ოლღა ბახუტაშვილი-შულგინა და მისი ადგილი ქართული მუსიკის ისტორიაში

Tamar Tsulukidze
Olga Bakhutashvili-Shulgina and Her Place in the History of Georgian Music