ლალი ოსეფაშვილი
მკურნალ წმიდანთა გამოსახულებანი ქართულ ხელოვნებაში

Lali Osepashvili
Images of Healing Saints in Georgian Art