ვაჟა ზუბაშვილი
კინოქრონიკა გუშინ, დღეს, ხვალ?

Vaja Zubashvili
Newsreel Yesterday, Today, Tomorrow?