თამარ ქუთათელაძე
კაროჟნა, ნატალია, ირინე და სხვები ქართულ თეატრში

Tamar Kutateladze
Karozhna, Natalia, Irene and Others in Georgian Theater