ლაურა კუტუბიძე, ლალი ძამუკაშვილი
ინფორმაცია, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ომის არსენალში

Laura Kutubidze, Lali Dzamukashvili
Information, Disinformation, and Propaganda in the arsenal of War