დავით ნიორაძე
ინდუსტრიალიზაცია და ბუნების დამორჩილების იდეა 1920-1930-იანი წლების ქართულ საბჭოთა ხელოვნებაში

Davit Nioradze
Industrialization and the Idea of Subjugation of Nature in the Georgian Soviet Art of the 1920s-1930s