რუსუდან მირცხულავა
თანამედროვე რაკურსი: ქალი-შემოქმედი (ანუ – პენელოპე, ნუ არღვევ, მოქსოვე!)

Rusudan Mirtskhulava
Modern Perspective: Woman Creator (Or „Penelope, Do Not Undo the Work, Weave!”)