თამთა ცინცაძე
თანამედროვე მულტიმოდალური ფრაზა

Tamta Tsintsadze
The Modern Multimodal Phrase