ქეთევან ტრაპაიძე
ზოგჯერ რეალობა სულ სხვანაირია

Ketevan Trapaidze
Sometimes Reality is Different