ქეთევან ტრაპაიძე
ვერსია

Ketevan Trapaidze
A Version