სოფიო პაპინაშვილი
გიორგი სესიაშვილის ევროპული სამხატვრო გამოცდილება და თბილისის სამხატვრო აკადემიაში სწავლის პერიოდი

Sopio Papinashvili
Giorgi Sesiashvili’s European Art Experience and His Years At the Tbilisi Academy of Fine Arts