კომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი/Composer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point)

გვანცა ღვინჯილიაკომპოზიტორის შემოქმედებითი ნება და სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი Gvantsa GhvinjiliaComposer’s Creative Will and Scientific and Technological Progress (Raising a Point) ვრცლად / read...