ფემინისტური კრიტიკის მეთოდების შესახებ საცეკვაო ხელოვნების ისტორიული ანალიზის კონტექსტში. დილარა შომაევა

დილარა შომაევაფემინისტური კრიტიკის მეთოდების შესახებ საცეკვაო ხელოვნების ისტორიული ანალიზის კონტექსტში Dilara ShomayevaOn the Methods of Feminist Criticism in the Historical Analysis of Dance ვრცლად / read...

ქალთა ემანსიპაციის შედეგები საცეკვაო ხელოვნებაში და ცეკვით დარღვეული საზღვრები/Consequences of Women’s Emancipation in Dance Art and Broken Boundaries

ხათუნა დამჩიძექალთა ემანსიპაციის შედეგები საცეკვაო ხელოვნებაში და ცეკვით დარღვეული საზღვრები Khatuna DamchidzeConsequences of Women’s Emancipation in Dance Art and Broken Boundaries ვრცლად / read...