მნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება/Mnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant

თამარ ჩხეიძემნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება Tamar ChkheidzeMnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant ვრცლად / read...