საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში/ Georgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism

ნატო გენგიურისაბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში Nato GengiuriGeorgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism ვრცლად / read...