სექსუალურნი და ურცხვნი: ქალების ემანსიპაცია და „დემონური ქალურობა“ მოდერნისტულ ფერწერაში/They Were Sexy and Shameless: Women’s Emancipation and “Demonic Femininity” in Painting of the Modern

ვიქტორია სუკოვატასექსუალურნი და ურცხვნი: ქალების ემანსიპაცია და „დემონური ქალურობა“ მოდერნისტულ ფერწერაში Viktoriya SukovataThey Were Sexy and Shameless: Women’s Emancipation and “Demonic Femininity” in Painting of the Modern ვრცლად / read...