ქალი და სათეატრო ხელოვნება(ნინო ხარატიშვილის რომანის „მერვე სიცოცხლე (ბრილკას)“ სასცენო ადაპტაცია ჰამბურგის „თალიას“ თეატრის სცენაზე)/Women and the Theatrical Art (Nino Kharatishvili’s Novel “The Eighth Life” [For Brilka] on the Stage of the Thalia Theater in Hamburg)

თამარ ცაგარელიქალი და სათეატრო ხელოვნება(ნინო ხარატიშვილის რომანის „მერვე სიცოცხლე (ბრილკას)“ სასცენო ადაპტაცია ჰამბურგის „თალიას“ თეატრის სცენაზე) Tamar TsagareliWomen and the Theatrical Art (Nino Kharatishvili’s Novel “The Eighth Life” [For Brilka] on the Stage of...